اوقات شرعیاوقات به افق : تهران
اجرای غزل فاضل نظری

اجرای غزل فاضل نظری

شهریور 7, 1401

شعرخوانی فاضل نظری در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی فاضل نظری در محضر رهبر انقلاب

شهریور 7, 1401

شعرخوانی فاضل نظری در محضر رهبر انقلاب

شعرخوانی حامد عسکری در برنامه خندوانه

شعرخوانی حامد عسکری در برنامه خندوانه

شهریور 7, 1401

شعرخوانی حامد عسکری در برنامه خندوانه

غزلی از سیدامید قدسی زاده

غزلی از سیدامید قدسی زاده

شهریور 7, 1401

خوانش غزلی کوتاه با صدای سیدامید قدسی زاده