اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

شعرخوانی فاضل نظری در محضر رهبر انقلاب