اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

آخرین کتاب های چاپ شده در نشر شالگردن

مجموعه شعر قشنگ‌ترین منحنی سرخ دنیا اثر سیدمهدار بنی‌هاشمی منتشر شده در نشر شالگردن

مجموعه شعر آزاد اسب‌ها پشت پنجره می‌میرند اثر مریم فرهمندی منتشر شده در نشر شالگردن

مجموعه داستان‌های جو اثر امیر مهرانی منتشر شده در نشر شالگردن

مجموعه شعر کلاسیک یک التهاب روحی ممتد اثر سعید خراسانی منتشر شده در نشر شالگردن

مجموعه شعر هیولای بنفش از علیرضا افشار

مجموعه داستان در انتظار قیصر اثر محمد مرادپور منتشر شده در نشر شالگردن

مجموعه شعر در این سال سی اثر سینا به‌منش منتشر شده در نشر شالگردن