فاضل نظری

فاضل نظری
شهریور 7, 1401
224 بازدید

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانيه ای بند نشد لب تو ميوه ممنوع، ولی لب هايم هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر هيچ کس، هيچ کس اين جا به تو مانند نشد هر کسی در دل […]

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانيه ای بند نشد

لب تو ميوه ممنوع، ولی لب هايم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هيچ کس، هيچ کس اين جا به تو مانند نشد

هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشين تو در اين سينه خداوند نشد

خواستند از تو بگويند شبی شاعرها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!

برچسب ها