اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

جدیدترین جشنواره های ادبی استان ها

شهرام شیدایی

شهرام شیدایی

شهریور 7, 1401

کسی در من همه‌چیز را خواب می‌بیند و این‌ها به خواب‌هایم راه پیدا می‌کنند. شاید از خواب‌های آینده‌ام این سطرها را می‌دُزدم که در این اتاق که در امروز نمی‌گنجم. آن‌قدر در این جاده در این راه ایستاده‌ام که دیگر دیده نمی‌شوم و همه می‌پندارند این جاده منم این راه. درختانِ این مسیرِ جادویی زمانِ […]

شهرام شیدایی

شهرام شیدایی

شهریور 7, 1401

آزادی كه بپذيری آزادی كه بگويی نه و اين زندان‌ِ كوچكی نيست. آزادی كه ساعت‌ها دست‌هايت در هم قفل شوند چشم‌هايت بروند و برنگردند ، خيره ! خيره بمان و ما اسمِ اعظم را به كار می‌بريم: ــ اسكيزوفرنيك. آزادی كه كتاب‌ها جمع‌شوند زيرِ ديركی كه تو را به آن بسته‌اند و يكی‌شان آتش را […]