اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

جدیدترین جشنواره های ادبی استان ها

امیر علی سلیمانی

امیر علی سلیمانی

شهریور 9, 1401

عجیب نیست جهان را تنت به باد دهد تمام دین مرا دامنت به باد دهد   عجیب نیست که افسانه‌های کنعان را شمیم دلکش پیراهنت به باد دهد   عجیب نیست که دیوار سخت ایمان را دوباره روسری روشنت به باد دهد   لباس‌های تو بر بند، پنبه‌زاران‌اند که شال و روسری‌ات جمع برف و […]

امید صباغ نو

امید صباغ نو

شهریور 7, 1401

شرمنده ایم! عاشق و دلداده نیستیم باید قبول کرد که آماده نیستیم گیرم قسم به اسم شما کم نمی خوریم! خلوت نشین گوشه ی سجاده نیستیم گیرم پیاده راه بیفتیم سمتتان در طول سال، مرد همین جاده نیستیم! دربند شهوت سگ نفسیم و سالهاست قادر به پاره کردن قلاده نیستیم افتادگی نشان «بلوغ» و «نجابت» […]