قلم های تشنه .

قلم های تشنه .
شهریور 7, 1401
226 بازدید

قلم های تشنه . 🔆همه قالب های شعر فارسی / بخش ویژه جشنواره: #گویش_کوردی . ✅ مهلت ارسال آثار: *هشتم شهریور هزاروچهارصدویک* . برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر را مطالعه فرمایید .

قلم های تشنه .
🔆همه قالب های شعر فارسی / بخش ویژه جشنواره: #گویش_کوردی .
✅ مهلت ارسال آثار:
*هشتم شهریور هزاروچهارصدویک*
. برای کسب اطلاعات بیشتر پوستر را مطالعه فرمایید .