غلامرضا طریقی

غلامرضا طریقی
شهریور 7, 1401
264 بازدید

همیشه برده خواه تو ، همیشه مات خواه من ! بچین ، دوباره میزنیم ، سفید تو ، سیاه من ! ستاره های مهره و مربعات روز و شب نشسته ام دوباره روبه روی قرص ماه ، من ! پیاده را دو خانه تو و من یکی نه بیشتر همیشه کل راه تو ، همیشه […]

همیشه برده خواه تو ، همیشه مات خواه من !
بچین ، دوباره میزنیم ، سفید تو ، سیاه من !

ستاره های مهره و مربعات روز و شب
نشسته ام دوباره روبه روی قرص ماه ، من !

پیاده را دو خانه تو و من یکی نه بیشتر
همیشه کل راه تو ، همیشه نصف راه ، من !

تمسخر و تکان اسب و اندکی درنگ ، تو
نگاه و دست بر پیاده باز هم نگاه ، من !

یکی تو و یکی من و یکی تو و یکی نه من !
دوباره رو سفید تو ، دوباره رو سیاه من !

دوباره شاد لذت نبرد تن به تن تو و
دوباره شرمسار ارتکاب این گناه من !

تو برده ای و من خوشم که در نبرد زندگی
تو هستی و نمانده ام دمی بدون شاه ، من.

 غلامرضا طریقی

برچسب ها